Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi

Kültür2000 İlkokulu Rehberlik Servisi Çalışmaları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi okulda öğrenim gören tüm öğrencilerin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Kendini tanıyan ve uygun kararlar verebilen, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, özgüvenli ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunulur.

Gelişimin en hızlı yaşandığı ilkokul dönemde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi çalışmalarını okul-aile işbirliği içerisinde yürütür. Okul-aile işbirliğini sağlıklı yürütebilmek için öğrenci-öğretmen-veli üçgeni arasındaki iletişimi sağlamanın öneminin farkında olunarak çalışılır.

İlkokulda rehberlik ve psikolojik danışmanlık çalışmaları:

Öğrenciye yönelik çalışmalar

Okula uyum:
İlkokula başlangıç, çocuk ve veli için bir uyum sürecini gerektirir. Bu dönemde, çocuğun uyum sürecini sağlıklı geçirebilmesi adına hem çocuğa hem de veliye ihtiyaç duyulan destek verilir.


Bireysel farklılıklar:
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi çalışmalarının odağında her öğrencinin bireysel farklılıkları yer alır. Çocukların bireysel farklılıklarını fark etmek ve tanımak ile ilgili çalışmalar yapılır. Çalışmalar sınıf öğretmeni ve veli ile paylaşılır.
 

Gelişim takibi:
Her öğrencinin gelişim alanlarına göre takibi yapılır. İhtiyaç duyulan alanlarda gerekli destek verilir.


Bireysel görüşmeler – destek çalışmaları
Öğrencilerin bedensel, akademik, sosyal ve duygusal kapasitelerini geliştirmelerine, yaşadıkları zorluklara çözüm yolları bulmalarına yardımcı olmak amacıyla yapılan izleme ve destekleme çalışmalarıdır. Her öğrencinin bireysel ihtiyaçları ve yaşadığı soruna göre planlamalar yapılır.


Sınıf etkinlikleri
Öğrencilerin, kendilerini ve başkalarını tanıma veya anlamaları, sosyal ve eğitimsel hedefleri gerçekleştirmeleri amacıyla ihtiyaca yönelik olarak belirlenmiş olan konularda düzenli olarak sınıf ortamında rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.


Sosyal beceri eğitim programı
1. 2. ve 3. sınıflara; iletişimde önemli olan tanışma, ilişkiyi başlatma ve sürdürme becerileri konusunda, öğrencilerin özellikle duygusal-sosyal gelişimlerini destekleyici bir program uygulanır.

Envanter ve testler
3. ve 4. sınıf öğrencilerine, öğrenme stilleri envanteri uygulanır. 3. sınıflara sosyometri çalışması uygulanır. Sonuçlara göre bir sonraki yılın grup dinamikleri belirlenir.
 

Sunumlar
3. ve 4. sınıf öğrencilerine, verimli ders çalışma yöntemleri sunumu yapılır.

4. sınıf öğrencilerine, ödev ve sınıf içi sorumluluklar konulu seminer yapılır.

Velilere yönelik çalışmalar

Veli oryantasyon çalışmaları
Velilerin çocuklarının okula uyumu, okulda uygulanan eğitim sistemi hakkında bilgi edinmeleri ve süreci anlayarak takip etmelerini destekleyen çalışmalardır. Ayrıca öğrencileri daha iyi tanıyabilmek ve anlayabilmek, aile yaşantıları ve ebeveyn tutumları hakkında bilgi edinmek amacıyla velilerle yüz yüze görüşmeler yapılır.

Seminerler/konferanslar
Veliler için, öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerini daha iyi anlamalarını sağlayacak çeşitli seminerler yıl boyunca düzenlenir.