Okul Müdüründen

İnsanın en değerli varlık, sevgini en hünerli güç, bilginin en yenilmez kuvvet, emeğin en yüce değer, eğitimin en vazgeçilmez katkı olduğuna inanan ve güzelliklerin çocuklarımızı sevmekle başladığını bilen KÜLTÜR20000 ailesinin tüm bireyleri olarak yeni eğitim öğretim yılına başlamaktan mutluluk duyuyoruz.
 
 
‘’Geleceği tahmin eden değil, geleceği değiştirecek nesilleri yetiştirme’’ vizyonu ile, çağdaş, bilimsel ve evrensel değerlere dayalı, atmış iki yıllık köklü kültüre sahip büyük bir kurumda eğitimci olarak görev almaktan gurur duyuyor ve bu çatının altında çocuklarımızın güzelliklerini hep birlikte paylaşacak olmanın heyecanını yaşıyorum. 
 
Bugünün öğrenenlerinin yarının liderleri olduğuna inanan KÜLTÜR2000 Okulları, ‘’eğitimin öğrenen için, eğitimin gelecek için, eğitimin eğitim için ‘’yapıldığı nitelikli bir eğitim olanağını çocuklarımıza her durumda sunabilme donanımına sahip bir kurum olma ayrıcalığını taşımakta.
 
 
Çocuklarımızın akademik gelişimleri yetkinlik düzeyine taşınarak, onların sadece bilgiyi alan değil; bilgiden beceriye, beceriden yetkinliğe ulaşmalarını sağlayacak okul öncesinden üniversiteye kadar olan eğitim yolculuklarının tüm basamaklarında güçlü bir akademik kadro ve güçlü bir akademik programla desteklenmekte.
 
Akademik gelişim kadar vaz geçilmez olan bireysel becerileri her yaş düzeyinin gerektirdiği içeriklerle geliştirilmekte ve çocuklarımızın özgüvenli, sosyal uyumu yüksek, iletişim becerileri gelişmiş, kendisine, çevresine, topluma ve dünyaya yarar sağlayabilecek bilinç düzeyine ulaşmış bireyler olarak yetişmeleri için gerekli eğitim programları ile büyümelerine rehberlik edilmekte.
 
Geleceğimiz olan çocuklarımızın her durumda en iyi eğitimi almalarının vicdani sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz.
Bu bilinçle öğrencilerimizin her birinin parmak izleri kadar benzersiz olduklarının farkında olarak;
• Meraklı, araştıran, sorgulayan, çözüm üretebilen
• Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş 
• Yaratıcı, yenilikçi, eleştirel düşünme becerisine sahip
• İnsan ilişkileri kuvvetli
• Çift dilli eğitim programıyla; anadili ile birlikte gelişen yabancı dil becerisine sahip
• Globalleşen dünyanın ihtiyacı olan 21.yüz yıl becerilerini taşıyan
• Evrensel değerlere sahip olan, öz farkındalığı ve öz disiplini yüksek
• Ulusal ve uluslararası kültürel değerleri bilen ve saygı duyan
• Bilim, matematik sanat ve spor alanlarında yetkinlikleri yüksek 
Bireyler olarak yetişmelerini sağlayan eğitim öğretim uygulamaları ile öğrencilerimizi eşleştirmekteyiz.
 
’Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan... Değişime en çok uyum sağlayabilendir, hayatta kalan" 
Dünya çapında pek çok değişimin yaşandığı günümüzde, bu değişimlerin gelecekte de devam edebileceği bilinciyle; değişime ayak uydurabilen hatta değişimleri öngörerek ve de yeni durumlar için stratejik planlar oluşturabilecek bireyler yetiştirecek programlarla öğrencilerimizin eğitim öğretimlerini sürdürmekteyiz.
 
Teknolojiye doğan çocuklarımızın bilim ve teknoloji ile evrensel değerleri bütünleştirdikleri, değişime ayak uydurma becerileri yüksek, çağdaş, akılcı ve üretken oldukları, Atatürk İlke ve İnkılaplarına ve ülkelerinin değerlerine sahip çıktıkları, dünya değerlerini tanıyıp bilerek ve saygı duydukları, dünya liderleri olarak yetişecekleri eğitim yolculuklarında nice başarıları hep birlikte kutlamak dileklerimle.


Saygılarımla,

Sema BAYRAM
Kültür2000 Koleji İlkokul/Ortaokul Müdürü
semab@kultur.k12.tr