Kayıt Kabul Koşulları

 

 

Kayıt-kabul

Kültür2000 Fen Lisesi hazırlık ve 9. sınıfa gidecek öğrenciler:

- Kültür2000 Fen Lisesi hazırlık veya 9. sınıflarına, Özel Okullar Yerleştirme Puanı (ÖYP) ile öğrenci alınır. ÖYP, Bakanlıkça gerçekleştirilecek merkezi Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji dersi sınavları ile öğrencinin 8’inci sınıf yılsonu başarı puanından oluşmaktadır.

- 9. sınıfa kayıt olabilmek için ayrıca İngilizce hazırlık atlama sınavında başarılı olmak zorunludur.

Merkezi sınavlar;
T1: Türkçe dersinden yapılacak birinci merkezi sınav
M1: Matematik dersinden yapılacak birinci merkezi sınav
F1: Fen ve teknoloji dersinden yapılacak birinci merkezi sınav
T2: Türkçe dersinden yapılacak ikinci merkezi sınav
M2: Matematik dersinden yapılacak ikinci merkezi sınav
F2: Fen ve teknoloji dersinden yapılacak ikinci merkezi sınav

Derslerin ağırlık katsayıları;
Türkçe: 3
Matematik: 2
Fen ve Teknoloji: 2

Merkezi sınavların ağırlığı;
Birinci sınavlar: Yüzde 30
İkinci sınavlar: Yüzde 70

8’inci sınıf yıl sonu başarı puanı (YBP8)

ÖYP hesaplama formülü;
ÖYP=(3T1+2M1+2F1)*0,30 + (3T2+2M2+2F2)*0,70 + YBP8

Bir öğrencinin tüm merkezi sınavlardan 100 tam puan alması ve yine aynı öğrencinin 8’inci sınıf yılsonu başarı puanının 100 tam puan olması durumunda, ÖYP maksimum 800 puan olacaktır.

Puan eşitliği durumunda;

Sırası ile T2, M2, F2, T1, M1, F1 puanı yüksek olan adaya, bunların eşit olması durumunda 8’inci sınıf YBP’si yüksek adaya, bunların da eşit olması durumunda yaşı küçük adaya öncelik verilecektir.

Daha sonra kamuoyuna duyurulacak kayıt takvimi çerçevesinde 800’lük puanlama sistemi üzerinden, taban puan ilanı ön kayıt ve kesin kayıt yöntemi ile öğrenci kayıt kabulü yapacaktır.

Örnek hesaplama;
Öğrencinin sınav notları;
T1: 85
M1: 90
F1: 95
T2: 95
M2: 90
F2: 90
Ve YBP 8’i; 94,4348 ise
ÖYP= (3 * 85 + 2 * 90 + 2 * 95 ) * 0,30 + (3 * 95 + 2 * 90 +2 * 90) * 0,70 + 94,4348
ÖYP= 733,4348

TEOG Özel Okullar Modeli’ne göre öğrenci alımı puanı hesaplama linki:
http://teogozokpuanhs.toob.org.tr

Ara sınıflara kayıt koşulları:

- Kültür 2000 koleji 10.-11. ve 12. sınıflara kayıt olmak isteyen öğrenciler akademik düzey belirleme sınavı ve İngilizce düzey belirleme sınavına girmek zorundadır.

- Kayıt olmak isteyen aday öğrencilere rehberlik birimiyle yapılan mülakat sonucunda karar verilir.