Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi

‘Her çocuk tek ve özeldir’ anlayışından hareketle, Kültür2000 Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi; bedenen ve ruhen sağlıklı, topluma aktif bir şekilde uyabilen, kendinde var olan güçlerini, yeteneklerini, kapasitelerini ortaya koyup bunları kullanarak geliştiren bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Birimin rehberlik anlayışına göre, her öğrenci kendine özgü bir bütündür. Kapasiteleri, yetenekleri, ilgi ve ihtiyaçları farklıdır. Önemli olan her öğrencinin bu niteliklerine uygun bir düzeyde gelişmesini sağlamaktır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmaları;

Gelişimsel Rehberlik

Öğrencilerin duygu, düşünce ve davranışlarını tanımasına, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak amacıyla yüz yüze kurulan psikolojik yardım ilişkisidir.

 Eğitsel Rehberlik

Öğrencilerin zamanı doğru ve etkili kullanma ve öğrenme becerilerini geliştirmeye yönelik rehberlik çalışmalarıdır.

 Mesleki Rehberlik

Öğrencilerin ilgi, yetenek ve değerlerini keşfetmesine yardımcı olmak ve bu beceriler doğrultusunda kararlar almasına yardımcı olmak amaçlanır.


Rehberlik Etkinlikleri

Lise Başkanlık Seçimi: Her yıl Kültür2000 öğrencileri Rehberlik Birimi koordinatörlüğünde kendi okul başkanlarını seçer. Demokratik tutum ve anlayışın gelişmesine katkıda bulunan başkanlık seçiminde öğrencilerin etkin katılımıyla seçim coşkusu yaşanır.

Sosyal Beceri, Etkinlik ve Projeleri:

Sosyal Uyum Becerisi Geliştirme: Özellikle okula yeni gelen öğrencilerin uyum süreçlerini takip ederek tanıma, kendini tanıtma ve alışmasına yardımcı olmak amaçlanır. Yapılan çalışmalar: Oryantasyon etkinlikleri (gezi, grup rehberliği, sınıf içi rehberlik çalışmaları, drama vs.)

Zorba Davranışlarla Başa Çıkma: Öğrencilerin okul hukuku içinde başkalarının haklarına saygılı olma ve demokratik bir kişilik geliştirerek saygı, kabul ve onaylama konularında farkındalık geliştirebilmeleri sağlanır. Yapılan çalışmalar: Grup rehberliği, sınıf içi rehberlik etkinlikleri, sunu, drama, öğrencilerin proje oluşturması, pano düzenleme ve konuyla ilgili bültenler oluşturma.

Öğrenme Becerilerini ve Yöntemlerini Geliştirmek: Sene başında tüm öğrencilere, “öğrenme stilleri” envanteri uygulanır. “Herkes öğrenebilir ama herkes aynı şekilde öğrenmez” anlayışından hareketle öğrencilerin baskın olan öğrenme şeklini tespit etmek ve geri planda kalan öğrenme stillerinin gelişmesini sağlamak, öğrencinin en iyi öğrendiği yolu bulup o yolu açmak ve orada ilerlemesini kolaylaştırmak amaçlanır. Bu konuda sınıf rehber öğretmenleri, ders öğretmenleri ve velilerle işbirliği yapılır.


Sınav Rehberliği

Okulda her ay yapılan sınav sonuçlarının analizini yapmak, veli ve öğrencilerle işbirliği geliştirmek, öğrencilerin daha başarılı sonuçlar almasını sağlamak amaçlanır.

Yapılan çalışmalar:

Üniversiteye Hazırlık: Değişen sınav sistemi ve sınava hazırlık aşamaları hakkında bilgilendirmek.

Grup çalışmaları: Alan seçimi ve sınıf geçme yönetmeliği sunumları, TYT-AYT sunu ve veli bilgilendirme çalışmaları, TYT-AYT tercih danışmanlığı, sınav kaygısı çalışmaları

Yetenek ve İlgi Alanlarının Belirlenmesi: Çeşitli testlerle öğrencilerin yetenek ve ilgi alanları belirlenir, sonuçlar veli-öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılır.

Öğrenciler ilgili ve yetenekli oldukları alanlara yönlendirilirken bir üst eğitim kurumlarını ve meslekleri de yakından tanıması sağlanır. Bu amaçla okulda:

9. sınıftan başlayarak öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini belirlemeye yönelik çeşitli envanterler uygulanır. Bunlar; Mesleki Yönelim Envanteri, Akademik Benlik Kavramı Ölçeği’dir. Bu envanter sonuçları veli ve öğrenciyle paylaşılır, öğretmen görüşleri alınarak öğrenciler yetenekli ve ilgili olduğu derslere yönlendirilir.

Meslek Tanıma Günü: Kültür Üniversitesi işbirliğiyle öğrencilere meslekler tanıtılır, bilgi sahibi olmaları sağlanır.

Üniversite Fuarı: Üniversite seçiminin öğrencinin mesleki yaşantısında çok önemli bir yer tuttuğu düşünülerek, öğrencilere üniversiteler ve meslekler konusunda bilgi almaları için yardımcı olmak amacıyla düzenlenen ‘Üniversiteler Fuarı ve Meslek Tanıtım Günü’ne il bünyesindeki lise ve dershane öğrencileri tarafından yoğun ilgi gösterilmektedir. Her yıl Mart ayında düzenlenen fuara yurtiçi-yurtdışı devlet ve özel üniversitelerin katılımı sağlanmaktadır.

Veli ile İletişimin Sağlanması

Görüşmeler: Velilerle bireysel görüşmeler, gerek rehber öğretmen gerekse veli talebi doğrultusunda yapılmaktadır. 

Veli Toplantıları: Sene başında, “Veli işleyiş bilgilendirme” toplantısı. Yıl içerisinde iki tane, “değerlendirme veli toplantısı” yapılır.

Ana-Baba Okulu: Her yıl Kültür Okulları Gelişim ve Eğitim Merkezi (KÜGEM) tarafından veliler için eğitim uzmanları tarafından verilen eğitimdir. Ana-baba okulunda şu konu başlıkları ele alınır:

 • Çocuğun olumlu davranış ve alışkanlık geliştirmesini sağlamak
 • Kendini ve başkalarını tanımak ve olduğu gibi kabul etmek
 • Kendisinin ve başkalarının sözlü ya da sözsüz mesajlarını anlayabilmek
 • Kendi iletişim engellerini fark edip düzeltmek
 • Velinin çocuğu anlayabilmesi için iyi bir dinleyici olmak
 • Sınır koymak, ‘hayır’ diyebilmek
 • Öfke kontrolü sağlamak
 • Güvenli davranış becerisi geliştirmek
 • Çocuğun zor davranışları ile baş etmek
 • Ailece demokratik sorun çözme becerileri geliştirmek
 • Çocuğun değer ve erdemlerini tanımasına ve geliştirmesine yardımcı olmak