GÜNLÜK YAŞAM

Kültür Anaokullarında günlük yaşam, çocuklarımıza sağladığımız, kendilerini ifade edebildikleri, dinlenildiklerini, sevildiklerini ve değerli olduklarını hissettikleri, mutlu, istikrarlı ve güvenli ortamda, psikolojik, sosyal, fiziksel gelişimleri, sağlık ve güvenlikleri göz önünde bulundurularak düzenlenir ve sürdürülür.