Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi

Rehberlik çalışmalarımız, okul öncesi eğitim döneminde çocukların her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini ortaya koyabilmeleri temel alınarak planlanır.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

Tanıma Çalışmaları: 
Öğrencileri tanımaya ve anlamaya yönelik çalışmalar  kayıt aşamasında başlar. Her sınıf seviyesi için farklı yapılandırılmış bu çalışmaların amacı öğrencilerin psikomotor, bilişsel ve duygusal alanlarda güçlü oldukları ve desteklenmesi gereken yönlerini belirler. Bu çalışmamız öğrencinin tanınması ve doğru yönlendirilmesinde önemli ipuçları verir.

Oryantasyon Çalışmaları: Yeni girilen ortama uyum sağlama, desteklenmesi gereken bir süreçtir. Öğrencilerin kendi potansiyellerini sergileyebilmeleri için, öncelikle bulundukları ortama uyum sağlamaları sağlanır. Bu sebeple eğitim dönemi başlamadan oryantasyon çalışmaları ile öğrencilerin okula uyum süreci desteklenir. Bu süreçte veliler ile iletişim ve işbirliği içerisinde olunur.

Doğal Ortamda Gözlem–Takip Çalışmaları: Rehberlik bölümü olarak yapılan gözlemler, çocukların sınıf içi etkileşimleri, yemekhanedeki davranışları, serbest oyun ve kurallı oyun zamanları, bireysel ve grup içindeki performanslarının objektif olarak değerlendirilmesine dayalıdır. Bu değerlendirmeler sonucunda çocukların gelişimlerinde en üst noktaya ulaşabilmeleri için ihtiyaçları doğrultusunda bireysel çalışmalar yürütülür.

Gelişim Değerlendirme Test ve Envanter Çalışmaları: Öğrenciyi tanımak, doğru yönlendirmek ve kendisini fark etmesini sağlamak amacıyla yaş ve sınıf düzeylerine uygun çeşitli ölçme aracı ve envanter uygulamaları gerçekleştirilir. Sonuçlar uygun bir biçimde öğretmen ve aile ile paylaşılır. Çeşitli öneriler sunulur. Böylece ailenin de çocuklarını  yönlendirmesine rehberlik edilir.

Velilere Yönelik Çalışmalar

Bireysel Görüşmeler: Öğrencilerin gelişimleri hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunmak ve velilere  yönlendirmeler yapmak amacıyla bireysel veli görüşmeleri gerçekleştirilir.

Seminerler: Öğrencilerin gelişimleri ile ilgili çeşitli alanlarda velilere  bilgilendirici seminerler verilir.

Bilgilendirici bültenler: Farklı konularda belirli aralıklarla ailelere yazılı metinler iletilir. Aileler çocuklarını yetiştirirken, onlara rehberlik edecek konulara yer verilir ve onları bilgilendirerek okul-ev işbirliğinin sürekliliği sağlanır.