Slide background ALKENT ANAOKULU
Slide background ALKENT ANAOKULU
Slide background ALKENT ANAOKULU
Slide background ALKENT ANAOKULU

Alkent Anaokulu

 Değerli Anne Babalar,

Kültür2000 Koleji Alkent Anaokulu’nda;

Hedefimiz, çocuklarımızın var olan zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel potansiyellerini ve yeteneklerini en üst düzeyde geliştirerek kendilerine parlak bir gelecek oluşturmaları için gerekli temelleri atmaktır.  Çocuklarımızın yetişkin olduğunda mutlu, sağlıklı, anlamlı, verimli ve yaşam sevinci dolu bir yaşam sürmeleri için anaokulunda uyguladığımız, gelişimsel olarak uygun olan çağdaş insan gelişimini destekleme stratejilerini ve sağlam bilimsel temellere dayanan, çoklu zekâ teorisi ve beyin araştırmaları sonuçları çerçevesinde sunduğumuz çok yönlü zengin etkinliklerin niteliklerini bu ortamda gezinerek bulabilirsiniz.

Anaokulumuzda çağdaş öğrenme tekniklerini kullanarak, yaşayarak öğrenme becerilerini geliştiren ve sonraki eğitim sürecine hazırlayan, yüzyılın değişen gereksinimleri doğrultusunda, öğrencilere ulusal ve uluslararası ortamlarda gerekli olacak çağdaş bilgi, beceri ve davranışları kazandıran bir eğitim metoduyla öğrencileri hayata hazırlıyor. Anaokulumuzda okul öncesi eğitim programı İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin danışmanlığında geliştirilmiş, hazırlanış aşamasında eklektik bir model oluşturulmuş, dünyadan başarılı örnekler kurumun temel eğitim yaklaşımlarına entegre edilmiştir. HighScope, Reggio Emilia, Proje Tabanlı Öğrenme, Montessori, Waldorf, Child to Child yaklaşımları ile çok yönlü bir yapıdadır.  Eğitim programı içeriği, öğrencilerin yaşamsal deneyimler yaşamalarına olanak sağlayan, bilimsel ve özgün bir eğitim programıdır. Öğrencilerimizin İngilizce kullanma becerilerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan Çift Dilli/Bilingual Eğitim Programı uygulanır. Profesyonel Türk ve yabancı eğitimciler liderliğinde yarım gün Türkçe, yarım gün İngilizce eğitim programı sayesinde kavramları hem ana dillerinde hem de İngilizce olarak öğrenirler. İngilizceyi günlük yaşamlarının bir parçası olarak algılarlar. İngilizceyi yaparak, yaşayarak, duyarak, taklit ederek eğlenirken öğrenirler. Öğrenme sürecini bütünsel olarak algılarlar. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, drama, satranç, bale, modern dans, tablet zamanı, kodlama ve algoritmik düşünme İspanyolca dersleri ile zengin bir öğrenme öğretme süreci yaşanır. Çocuklarımıza fen ve matematik bilgileri, uluslararası bir fen ve matematik programı olan GEMS ile öğretilir.  GEMS, çocukları, fen ve matematiğe güdümlü keşiflerle, inceleme ve araştırmalarla, bunun yanı sıra doğrudan katılımla yönlendiren etkin öğrenmeye dayalı, nitelikli, bilimsel ve öğrenci merkezli bir programdır.

Anaokulumuzda çocuklarımızın toplumumuzun değer yargılarını tanıyıp benimsemelerine davranışlarını bu yönde düzenlemeleri için sevgi, saygı, barış, uzlaşma, arkadaşlık, sorumluluk, dürüstlük ve hoşgörü gibi konuları kapsayan uluslararası bir karakter eğitimi programı uygulanır.

Eğitim yaklaşımımızın temel amacı; özgür seçimler yapan, özgür kararlar alan, karşılıklı güven ve saygıyı bilen, özgüveni, özsaygısı, iletişim becerileri, insiyatifi (girişimciliği), empatisi, özgür iradesi, cesareti güçlü, yaratıcı, sorumluluk bilinci geliştirmiş, kendi öğrenimlerini, kendi yaşamını kendi kendine yönlendiren, özdenetimli, kuralları bilen, uygun sosyal becerileri kazanmış, kendi sorunlarını kendi çözen, çalışma alışkanlıklarını geliştirmiş ve iç disiplinli bir çocuk kimliğini geliştirmektir.

Anaokulumuzda çocuklar, bireysel tercihleri doğrultusunda materyal seçenekleri arasında seçim yaparak özgün amaçlarına ve ilgilerine yönelik olarak davranırlar. Seçtikleri materyallerle ne yapacaklarını kendi ilgilerine uygun, özgün ve özgür bir şekilde düşünerek planlarlar.  Bu planlara uygun bir şekilde karar alma hakkını kullanarak, kararlar alırlar.  Materyalleri, özgün ve yaratıcı bir biçimde kullanırlar.  Dış dünyaya yönelerek, gerçeklik sınaması yapıp gerçeği tanıyarak çevrelerine uyum yaparlar. Yaratıcılıklarını geliştirirler.  Kendilerine karşı sorumluluklarını üstlenirler.  Başa çıkabilecekleri sorunları kendi kendine çözerler.  Oynarken arkadaşlarıyla ve öğretmenlerle sürekli iletişim ve etkileşim içinde olurlar.  Böylelikle çocukların bütün öğrenmeleri anlamlı, keyifli ve kalıcı olur.

Anaokulumuzda çocuklarla, öğretmenler ve diğer yetişkinler arasında olumlu iletişim ve etkileşim stratejileri uygulanır.  Çocukların sadece güçlü yönlerine odaklanılır.  Öğretmenlerimiz, karşılıklı sevgi, şefkat, yakınlık, dostluk, ilgi, saygı, anlayış, incelik, sezgi ve sorumluluk paylaşımının olduğu bir ortamda çocukların potansiyellerini ve yeteneklerini keşfederek geliştirirler.  Bunu, her çocuğun tek ve biricik olduğunu bilerek, her çocuğun doğal ilgi alanlarını ve isteklerini dikkatle izleyip bularak, çocuklara kendilerine özgü doğal ilgilerini sürdürme ve isteklerini gerçekleştirme yolunda olanaklar sağlayarak ve bu olanakları kullanma konusunda özgür bırakarak başarırlar.

Öğretmenlerimiz kendi başlattıkları bütün etkinliklerde de çocuklara bol miktarda seçim, liderlik, bireysel ifade, iletişim ve etkileşim kurma olanakları ve özgürlükleri tanırlar.

Çocuklarımızın yaşama coşkuyla katıldığı, kendilerini ve çevrelerini severek geliştiği anaokulumuzda birlikte olmayı dileriz.

Gül Sacide ÖZÇİFÇİ

Okul Müdürü