Sağlık

Okul revirinde hizmetler okul doktoru ve hemşiresi tarafından sürdürülmektedir. Acil vakalara yerinde ve gerekirse sevk şeklinde müdahale yapılmaktadır. Hasta çocukların muayene ihtiyaç ve tedavisi sağlanmaktadır.

Temel sağlık hizmetleri konusunda özellikle eğitime dayalı çalışmalar sürdürülmekte olup öğrencilerimize temel sağlık bilinci ve davranışı kazandırmak başlıca amacımızdır. Bu yönde okul doktoru ve hemşiresi tarafından toplu ve bireysel eğitimlere özel önem verilmekte ve okul doktoru ile Rehberlik Servisi işbirliğinde öğrenim dönemi boyunca sürekli planlı temel sağlık eğitimi konularında çalışmalar yapılmaktadır. Bazı konu başlıkları, cinsel eğitim, bulaşıcı ve genetik hastalıklar, aile planlaması, beslenme, ergenlik, sigara ve zararlarıdır. Ayrıca rutin çalışma olarak, okul bünyesinde satışa sunulan gıda maddelerinin üretimden tüketime kadar tüm denetimleri, kullanma sularının genel kontrolü ve okulun hijyenik şartlara uygun olarak temizliğinin kontrolü de revir çalışanları tarafından gerçekleştirilmektedir.