Okullar Koordinatöründen

Değerli veliler,
 

Günümüzde eğitimci olarak bizlerin donanımlarıyla birlikte öğrencilerin beklentileri ve özellikleri de başarıya giden yolda oldukça belirleyici bir rol oynuyor.
 

Öğrencilerin beklentilerini dengeli bir şekilde karşılamak ve tüketimin bu kadar hızlı olduğu günümüzde, daha çok üretebilen, çok yönlü düşünebilen, sorgulayan, yaratıcılığı gelişmiş, bilimsel düşünen bireyler yetiştirmek ve onları tam donanımlı olarak bir üst eğitim kurumuna hazırlamak eğitsel hedeflerimizin başında geliyor.
 

2000 yılından bu yana doğanlar “Z  Kuşağı” olarak adlandırılıyor. Onlar, dijital dünyanın çocukları…
 

Bilgiye çok hızlı ulaşabilen ve tüketebilen Z kuşağının, tüketim toplumu oluşturmaması için sahip olduğu hızı, “üretmek ve gelişmek” amacı etrafında değerlendirerek onun çok yönlü gelişebileceği bir okul ortamı oluşturmak ve yaşatmak gerekiyor.
 

62 yıldır, eğitim verdiği her dönemde ailelerin ve çocukların güvenini, sevgisini ve takdirini kazanmış, oluşturduğu okul ortamı ve eğitim anlayışı sayesinde sektördeki saygın yerini her zaman korumuş ve kendi ekolünü oluşturmuş olan kurumumuz bilgi çağının adeta fırtına hızında ilerleyen teknolojik gelişmelerinin yaşandığı bu döneminde de yaptığı  uygulamalarla Z kuşağına hitap edecek biçimde çalışmalarını sürdürüyor.
 

Bu çerçevede; okullarımızda kurduğumuz inovasyon ve bilim merkezleri, internet tabanlı okul radyoları, kapalı devre televizyon yayınları, dijital araştırma bölümlerinin eklendiği kütüphanelerimiz, çevreci projelerimiz ile Z kuşağına hitap ediyor, üniversite-kolej işbirliği ile üreten nesillerin yetiştirilmesinde var gücümüzle çalışıyoruz.
 

Anaokulundan üniversiteye uzanan yolda büyük Kültür Ailesi olarak öğrenciyi daima merkeze alan ve önce sevgi ardından bilgi vermeyi benimsemiş bir kadroyla bu  ders yılında da  pek çok başarıya imza atacağımıza inanıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları
Okullar Koordinatörü
Biriz KUTOĞLU