IB-DP

 CAS –Toplum Hizmeti Programı                 


Kültür2000 öğrencileri bugünün öğrenenleri yarının liderleri olarak yetişir…

 

Kültür2000 öğrencisi sorgular, amaçlı yapıcı araştırmalar yapmak için gereken becerilere sahiptir, öğrenmekten zevk alır , içselleştirir ve yaşamı boyunca devam ettirir.

 

Kültür2000 öğrencisi düşünür, mantıklı kararlar verir ve karmaşık problemler ile karşılaştığında yapıcı ve yaratıcı çözümler üretir.

 

Kültür2000 öğrencisi iletişim kurar, aşina olmadığı, ilk kez karşılaştığı durumlarda korkusuzca pozitif yaklaşım gösterir, yeni fikirler ve stratejiler oluşturabilecek özgüvene ve bağımsızlığa sahiptir, inandığı bir konuyu sonuna kadar savunur, ekip çalışmasına alışkındır ve takım içinde üzerine düşen görevi hakkıyla tamamlar.

 

Kültür2000 öğrencisi duyarlıdır, başkalarının gereksinim ve duygularına duyarlılık gösterir, hizmete yönelik kişisel adanmışlık duygusuna sahiptir.

 

Kültür 2000 öğrencisi deneyimler ve edinimlerini gözden geçirip değerlendirir, bulunduğu çevreye yansıtır.

 

Kültür2000 Okulları, anaokulundan lise son sınıfa kadar, öncelikle ‘dünya vatandaşı’ olması ve toplumsal sorunlara duyarlılık göstermesiyle, yaptığı toplum hizmetleri ile kurulduğundan bu yana fark yaratmıştır. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve okul yöneticileri ve öğretmenler aynı erek ve samimiyetle toplum hizmeti çalışmaları yapar. Kültür2000 Okulları’nın en güçlü yanlarından biri toplum hizmeti çalışmalarıdır.

 

CAS – Creativity/ Yaratıcılık; Action/Fiziksel Aktivite; Service/Toplum Hizmeti

CAS öğrencileri her alanda kendi yeti ve bilgilerini geliştirmek, kendini tanımak ve öz disiplin sahibi olarak, yaşam boyu öğrenen bireyler olmak adına iki yıllık diploma programında her yıl 150 saat olmak üzere her alanda yeni beceriler edinir. Bu çalışmalar not ile değerlendirilmez.

 

Bunun yanı sıra her dönem bir proje organizasyonu yaparak okul topluluğunda toplumsal konularda farkındalık ve kurum ruhu yaratma çalışmaları yaparlar.

 

Öğrenciler haftada 1.5 saat olmak üzere her bölüm ile ilgili çalışmalar yapar.
 

Örneğin…

 

Yaratıcılık: Yeni bir beceri edinmeyi amaçlar,  gitar çalmayı öğrenme, fotoğraf çekmeyi öğrenme gibi. Öğrenci, birlikte çalıştığı eğitmen veya ilgili kişiden aylık raporlar alır ve ayrıca bireysel form doldurarak hangi beceri ve tutumları edindiğini yansıtma belgeleri ile dosyasına yerleştirir.
 

Fiziksel aktivite: Yüzme, yürüyüş, bisiklete binme vb.
 

Toplum hizmeti: Bir öğrenciye ders vermek… Okulumuz CAS öğrencileri genellikle İngilizce dersi veriyor yakın çevrelerindeki İngilizce öğrenmek isteyen fakat dershaneye gidemeyen öğrencilere. Ya da yaşlı bir komşu ile ilgilenme, her hafta aynı gün ve aynı saatte birlikte olup sohbet etmek, alışverişini yapmak, sohbet etmek, gazete okumak gibi...
 

Projeler planlayarak ve organizasyonunu gerçekleştirerek bulundukları topluluğun farkındalıklarını artırmak, işbirliği ve koordinasyon içinde toplum içinde sinerji ve ortak ruh yaratmak ve bununla birlikte elde ettikleri geliri ihtiyacı olanlara iletmek ikinci bölümü oluşturmaktadır.

 

CAS’in (Creativity-Action-Service) amacı global, evrensel sorunların farkında olmak ve etkin olarak yaşam boyu bu konuda faaliyet göstermektir. Bu global düşüncenin ilk adımı önce kendi çevremizdeki ihtiyacı olanların farkına varmak ve onlara yardımcı olmaktır.

 

Proje amaçları: 

1) Aktivite planlaması ve organizasyonu
2) Okuldaki diğer öğrencilerle işbirliği içinde çalışma
3) Bireysel güçlü yönlerimizin farkında olmak ve zayıf yanlarımızı geliştirmeye çalışmak
4) Yeni beceriler geliştirmek
5) Global önemi olan konularla ilgili çalışma yapıp okulumuz öğrencilerinin farkındalığını artırmak


CAS öğrenci kazanımı:
 

1) Kendine güven kazanmak, kendini tanımak, öğrencinin bilmediği özelliklerini keşfetmesi
2) Toplum içinde değişik ihtiyaçları olan ve değişik geçmişlerden gelen insanlarla yüz yüze iletişim kurup bir organizasyonda beraber çalışmayı öğrenmek
3) Öğrencilerin bilmedikleri bir sosyal ortamdaki ihtiyaç sahibi insanlarla empati kurabilmesi
4) Toplumsal değerleri yaşadıkları ortam içinde yansıtmaları

 

CAS Koordinatörü Remziye Çetinkaya 

 

Uluslararası Bakalorya - Diploma Programı (DP)


Uluslararası Bakalorya - Diploma Programı 16-19 yaş arası öğrenciler için tasarlanmış, iki yıl süren ve öğrencilerin liseden iki diploma ile mezun olmasını sağlayan bir dünya programıdır.

 

 

 Neden diploma programı?

 

Uluslararası Bakalorya, 1968 yılında tüm dünyada eğitim-öğretimin kalitesini artırmak ve standartlaştırmak adına kurulan, kâr amacı gütmeyen bir eğitim organizasyonudur. Bugün 147 ülkedeki 3 bin 748 okulda, 1 milyon 173 bin öğrencinin, dört programına dahil olduğu, dünyanın en prestijli eğitim programlarından biridir.

 

Kültür2000 Koleji’nde, 2005 yılından beri Diploma Programı 11. ve 12. sınıf öğrencilerine sunulmaktadır. Peki neden Diploma Programı uyguluyoruz?

 

Diploma Programı tüm dünyada tanınan, prestijli üniversitelere kabul edilmeyi kolaylaştıran bir diploma sunar.

Diploma Programı sonunda alınan diploma, öğrencilerin evrensel yeterlilikte olduğunun kanıtıdır ve dünya vatandaşı olduklarını gösterir.

Sunulan derslerin kapsamı öğrencileri yaşam boyu öğrenen bireyler yapar ve öğrencileri daha çok ve daha iyi öğrenmek için teşvik eder.

Öğrenciler hem grup hem de bireysel olarak ilginç ve yenilikçi yöntemleri keşfeder ve öğrenir.

Öğrenciler Yaratıcılık, Hareket, Servis (CAS) adında bir programa da dâhil olup akademik gelişimin yanında sosyal yönden kendilerini keşfetmelerine olanak sağlar.

 

Nasıl uyguluyoruz?

 

Kültür2000 Koleji DP öğrencileri tüm dünya ile aynı müfredatı çalışırlar ve 2 yılın sonunda diğer tüm DP öğrencileri ile aynı anda ortak sınavlara katılırlar.

 

- Bütüncül öğrenme felsefesi dâhilinde, öğrenciler 6 ders grubundan sorumludur.

- Her ders kendi içinde çok çeşitli ölçme-değerlendirme teknikleri kullanarak öğrencinin zayıf ve güçlü yönlerini keşfetmesine yardımcı olur.

- Öğrenciler, “bitirme tezi” yazarak üniversiteye hazırlık aşamasında doğru araştırma yöntemlerini, akademik dil becerilerini ve akademik dürüstlüğü özümsemiş olurlar.

- DP öğretmenleri iki dillidir ve ayrıcalıklı eğitimler alarak öğrencileri en iyi şekilde hazırlarlar.

- Programın dili İngilizcedir. Anadil dersi ve ‘20. Yüzyılda Türkiye’ dersi Türkçe dilinde öğretilir.

 

 

Uluslararası Bakalorya-Orta Yıllar Programı

 

 11-16 yaş arası öğrencileri akademik ve sosyal alanda en iyi şekilde geliştirmek için tasarlanmış bir eğitim-öğretim modelidir.

 

Neden OYP?

Uluslararası Bakalorya 1968 yılında tüm dünyada eğitim-öğretimin kalitesini artırmak ve standartlaştırmak adına kurulan, kâr amacı gütmeyen bir eğitim organizasyonudur. Bugün 147 ülkede, 3 bin 748 okulda 1 milyon 173 bin öğrencinin 4 programına dâhil olduğu dünyanın en prestijli eğitim programlarından biridir.

 

Kültür2000 Koleji’nde 2003 yılından beri Orta Yıllar Programı 6. sınıftan 10. sınıfa kadar başarıyla uygulanmaktadır. Peki beden OYP uyguluyoruz?

 

Milli Eğitim programının gereklerini yerine getirerek dünya vatandaşları yetiştirmemize imkân veren bir programdır.

Öğrenciler en az iki dili akıcı ve doğru şekilde konuşurlar.

Eleştirel düşünmeye teşvik eden, sorgulayan, duyarlı, en iyi şekilde iletişim kuran bireyler yetiştiren bir programdır.

Öğrenilen bilgilerin gerçek hayata transfer edilmesini sağlayan, okul ve gerçek yaşamı içinde barındıran bir eğitim modelidir.

Sekiz ders grubundan ders alan öğrenciler bütüncül öğrenme felsefesiyle her alanda kendilerini geliştirirler.

Öğrencilere kendi kültürünü en iyi şekilde anlayarak uluslararası bilinç kazandırmayı sağlayan bir eğitim modelidir.

Dünya okullarıyla iletişim ve Uluslararası Bakalorya tarafından verilen öğretmen eğitimleri kaliteyi artırmaktadır.

 

 

Nasıl Uyguluyoruz?

Kültür2000 Koleji OYP öğrencileri tüm dünyadaki diğer OYP öğrencileri ile aynı felsefe kapsamında yetişmektedir.

Kültür2000 Koleji;

- Toplum hizmeti çalışmaları,

- Ulusal ve uluslararası projeler,

- 21. yüzyıl öğrenme ve öğretme teknikleri, 

- Dinamik bir müfredat modeli,

ile programı başarılı şekilde uygulayan bir Uluslararası Bakalorya dünya okuludur.