SANAT

Yaşamın her alanında öğrencilerin yaratıcı olabilmelerini, dünya görüşü edinebilmelerini, kendini farklı enstrümanlarla ifade edebilmelerini sağlamak hedeflenir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerin, görsel sanatlardan müziğe, karikatürden tiyatro ve dansa kadar pek çok alanda genel kültür sahibi olmalarına yönelik çalışmalar planlanır.