AKADEMİK BAŞARI

“Her öğrenci biricik ve özeldir.” ilkesinden yola çıkılarak eğitimde hedeflenen amaçlara ulaşılması için öğrencilerin farklı öğrenme biçimleri olduğu gerçeği esas alınır ve dersler bu gerçeğe uygun olarak planlanır.

Kültür2000 Kolejinin temel eğitim felsefesi; ulusal değerlere saygılı, evrensel değerlere sahip, sosyal duyarlılığı gelişmiş, kendine güvenen, farklı ilgi alanları olan, çevre bilinci yüksek ve sorgulayan bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimiz sanat, spor ve bilim alanında,  ulusal ve uluslararası proje ve festivallerde aldıkları başarıların yanında ülke genelinde yapılan sınavlarda da gösterdikleri performansla önemli sonuçlara imza atmaktadır.