Psikolojik Danışma ve Rehberlik


Kültür2000 Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde Her sınıf düzeyinde kişisel, eğitsel, sosyal ve mesleki anlamda çocuklara, ailelere ve öğretmenlere yardım ve destek vermek üzere psikolojik danışmanlık hizmeti verilir. Tüm uygulamalarda yaş dönemi özellikleri de dikkate alınarak, öğrencinin eğitim ortamından yeterince yararlanabilmesi, karşılaştığı güçlükleri soruna dönüşmeden çözümlemek konusunda yardım alabilmesi, zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlayabilmesi ve mutlu, uyumlu, duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi hizmetleri kapsamında bireysel görüşmeler, eğitici seminerler, bireysel, öğrenciye ve ailelere yönelik grup çalışmaları, öğrencileri çok boyutlu tanımaya yönelik test ve envanter çalışmaları, sınıf içi rehberlik uygulamaları yapılır, bültenler yayınlanır, seminer ve konferanslar düzenlenir.
 


İletişim becerisi yüksek, özgüven duygusu, sorumluluk bilinci, sosyal ve toplumsal farkındalığı yüksek, inisiyatif kullanabilen, olaylara geniş ve farklı perspektiflerden bakabilen mutlu ve başarılı bireyler geleceğe emin adımlarla eğitim almaktadırlar.
 


Gelişen ve değişen teknolojileri eğitim programlarına entegre ederek kampüste bulunan inovasyon merkezi ile öğrencilerin zihinsel gelişimlerini yanı sıra yaratıcı fikirlerini geliştirmeyi ve onları ürüne dönüştürmeyi hedefleyerek kodlama ve robotik eğitimi müfredat programında bir ders olarak yer almaktadır.
 


Günümüz bilim ve teknoloji çağında her öğrencimizi bilinçli bir fen okuryazarı olarak yetiştirmek hedefiyle kampüste bulunan bilim merkezinde öğrencilerin bilimi anlayarak hayata geçirecekleri ortamlarda bilimsel süreçlerinin gelişimi desteklenir.
 


Kampüs olanakları ile öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerinin desteklendiği bir okul.
 


Yenilikçi ve proje tabanlı eğitim, inovatif düşünme becerisi geliştiren bir okul ortamında
çift dilli eğitim sistemi ile İngilizce eğitiminde içiniz rahat. Çift Dilli Eğitim Sisteminin amacı öğrencilerin yabancı dili doğal yoldan öğrenmesini sağlamak, düşünme ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı vermektir. İngilizcenin sadece bir ders olarak değil yaşamın olağan akışı içinde bir dil olarak öğrenciye kazandırılmasıdır.

 


Fiziksel eğitimi önemseyen öğrencilerin yaş düzeyleri,  ilgi ve yeteneklerine göre ilgili spora, sanat dalına yönlendirilen uygulamalı branş dersleri eğitim programında yer almaktadır.
 


Duyguların en yoğun yaşandığı ergenlik döneminde Öğrencilere çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde düzenlemeyi öğretmek, öğrencilerin kişisel planlama ve değerlendirme becerisinin gelişmesine katkıda bulunarak motivasyonlarını sürekli desteklemek, ve akademik süreçlerde başarılarına katkıda bulunmak amacıyla danışmanlık sistemi uygulanır.
 


Öğrencilerin sosyal beceri ve gelişimlerini desteklemek amacıyla bilim, kültür, inovasyon, sanat ve spor kategorilerinde yürütülen Afterschool öğrenci kulüpleri ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkartılması, öğrenme merakını tetikleyerek bireyin kendini tanıma sürecini geliştirmesi hedeflenmektedir.