İşbirlikleri

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları’nın (İKEK) işbirlikleri ve tedarikçiler Yönetim Kurulunun inisiyatifi ve girişimleriyle belirlenir.  İşbirlikleri ve kaynak sağlayıcılar, iç ve dış olarak iki ana grupta değerlendirilir. İç işbirlikleri ve tedarikçilerimiz İKEK bünyesindeki birim, okul ve şirketlerdir. Dış işbirlikleri ve tedarikçiler ise sürekli ilişki ve işbirliği içinde bulunduğumuz kurum dışındaki kuruluşlardır.

 

İç tedarikçiler

Genel Merkez birimleri:

ARGE, KÜGEM, BİM, ÖDEM, Bütçe

 

Okullar:

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerimiz

 

İstanbul Kültür Üniversitesi

 

KÜMED (Kültür Mezunlar Derneği)

 

Kültür Eğitim Vakfı (KEV)

 

Şirketler

Özakın İnşaat

Akpaz Catering

YABA Yayın Basım A.Ş.

 

Dış tedarikçiler ve temel işbirlikleri

 

MEB, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri (MEM)

 

Valilik, Bakırköy Kaymakamlığı, Bakırköy Belediyesi, IBO, PTC, ASCD, TÖOBD.

 

Sivil Toplum Kuruluşları

 

Eğitim kurumları (diğer okullar, üniversiteler, dershaneler, vb.)

 

Danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar

 

Taşeron firmalar:

Temizlik, güvenlik, tekstil, kitap, servis

 

Bankalar, finans kuruluşları