Eğitimde Öncü Uygulamalar


Mühendis kökenli baba ve oğulun, bu gözle eğitime baktıklarında gördüklerini eleştirel bir akılla birleştirerek yaptıkları 80 yılı aşan çalışmalar, Türk eğitim sisteminde birçok ilkin gerçekleştirilmesinde öncü bir rol oynadı. Bu öncü çalışmaların felsefesi, Kültür Anayasası’nın 10. maddesinde “Kültür’lü, vizyoner liderdir” ifadesiyle yer aldı.  Bu anayasa maddesinden bazı örnekler:

 

 • Halil Akıngüç’ün 1932’de Eskişehir’de açtığı ‘Kültür Dersevi’ ilk özel dershanedir.
 • Halil Akıngüç’ün, merkezi Berlin’de bulunan Fernschule adındaki mektupla mühendis yetiştiren okulun Türkiye şubesini açması (1933) bugünkü açıköğretim fakültelerinin ilk örneğidir.
 • Sürekli sorgulayan, yeni seslere ve fikirlere açık olan, yerelden evrensele doğru gidilmesi yaklaşımını benimseyen, eğitimin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve bunun uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesi gerektiğine inanan ve eğitimin öncelikle insanların karakterlerini şekillendirmesi gerektiğini düşünen Fahamettin Akıngüç İstanbul Kültür Eğitim Kurumları’nda, Özel Okullar Birliği’nde ve Türk Milli Eğitim sisteminde yeniliklere öncülük etti.
 • Kültür Koleji’nin kurulduğu yılda özel okullar, eğitim–öğretim niteliği bakımından kamuoyunda pek olumlu bir izlenime sahip değildi.  Kültür Koleji’nin en önemli hedeflerinden biri bu olumsuz izlenimi gidermek ve okullarında nitelikli bir eğitim-öğretim vererek kamuoyunun güvenini kazanmaktı. Uzun yıllar süren eğitim-öğretim süreci içinde bu amacında da başarılı oldu. Kısa sürede öğrenci sayısını on katına çıkararak kamuoyunun güveni kazandı.
 • “Öğrenci merkezli eğitim”in ilk uygulamaları 1960’lı yıllarda “Kültür Koleji öğrencilerin hizmetinde” sloganı ile kamuoyuna tanıtıldı.
 • 1960’lı yıllarda öğrencilerin ulaşım sorununu çözmek için öğrenci servisi uygulaması ilk kez hayata geçti.
 • Velilere ve bulundukları yakın çevreye düzenli ve planlı seminerler ana-baba okulu ile başlatıldı. Ücretsiz seminerler ile toplum hizmeti günümüze değin sürdürüle geldi.
 • İlk kez Kültür Koleji’nde açılan Test Bürosu ve Ölçme–Değerlendirme Merkezi öğrenilenin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesinde öncü olmuştur.
 • Rehberlik Birimi ilk kez Kültür Koleji’nde kurulmuş, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Koleji’ndeki çalışmaları değerlendirerek tüm okullara rehber öğretmen yetiştirme ve atamasına başlamıştır.
 • Yurtiçi ve dışındaki üniversitelerle yapılan işbirlikleri, özellikle özel okullarda var olan günümüz eğitim sisteminin ayrılmaz parçaları olmuştur.
 • ‘Üniversiteye Hazırlık Bölümü’ ilk kez Kültür Koleji’nde kurulmuş olup lise son sınıf öğrencilerini üniversiteye giriş ve yerleştirmede özel olarak hazırlamaktadır.
 • Kültür Koleji’nde ayrıca klâsik okul yönetimi anlayışı yerine, işletme biliminin ilkelerini de kapsayan "modern yönetim anlayışı" uygulaması yapılmaktadır. Yönetim işlevi, bürokratik işlemlerin yerine getirilmesi olarak değil, okulu hedefine taşıyan dinamik bir sistem olarak değerlendiriliyor. Okul müdürleri, yöneticilik mesleğini, öğretmenliğin yanında ek bir sorumluluk olarak değil, profesyonel bir uğraşı alanı olarak görüyor.
 • 1989-1990 eğitim-öğretim yılında açılan Kültür Anaokulu, bir ilkokula bağlı olarak hizmete giren ilk, okul öncesi eğitim kurumudur.
 • Kültür2000 okullarında uygulanan iki dilli eğitim, Türk eğitim sisteminde öncü uygulamalar arasında yer alıyor.
 • İstanbul Kültür Eğitim Kurumları, dünya çapında eğitim alanında yapılan yenilikleri sürekli takip etmekte, bu yenilikleri uzman ve akademisyenlerle birlikte değerlendirerek uygulamaya koymaktadır.
 • İstanbul Kültür Eğitim Kurumları bünyesinde sadece okullar değil, eğitime yarar sağlayacak yan kuruluşlar olanYA-BA (Yayın Basım Eğitim Araç ve Gereçleri Limited Şirketi), KUGEM (Kültür Öğretmenleri Geliştirme ve Eğitim Merkezi), bulunduğu çevrenin bir kültür odağı olan KEV salonu da bulunur.
 • 2013-2014 eğitim yılında İstanbul Kültür Üniversitesi’nde hizmete başlayan Eğitim Fakültesi akademisyenleri ile de ortak çalışmalar yapılmaya başlandı. Bu çalışmaların ilki, kurumsal anlamda eğitimin ilk basamağı sayılan anaokulları ile ilgili ‘Anaokullarını Geliştirme Projesi’dir.

 

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları bugün tarihinden gelen birikimlerinden, mezunlarından ve çalışanlarından aldığı güç ile öncü ve dinamik bir kuruluş olarak eğitim sektörümüzde önemli bir yere sahiptir.